top of page

UW RECHT IS BIJ ONS IN GOEDE HANDEN

Voor familierecht en echtscheidingszaken kan u terecht bij Advocatenkantoor Anthonis Joost in Herentals

JURIDISCH ADVIES EN BIJSTAND INDIEN HET TOT EEN PROCEDURE KOMT

Indien U geconfronteerd wordt met een mogelijk juridisch probleem, wacht dan niet te lang voor dat U een advocaat raadpleegt. Voorkomen is vaak beter dan genezen.

Door goede contracten en/of afspraken kunnen problemen vaak voorkomen worden.

Indien de zaak toch voor de Rechtbank komt, doen wij er alles aan om een zo goed mogelijk resultaat te bekomen en dit altijd in een heldere communicatie.

Ons kantoor staat voor een persoonlijke aanpak.

PRIVACY VERKLARING

Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt in de mate en zolang dit noodzakelijk is voor de behartiging van de belangen van de cliënt. U kan ons altijd contacteren voor de uitoefening van de volgende rechten: een verzoek om toegang of rectificatie van Uw persoonsgegevens; een verzoek om wissing van Uw persoonsgegevens; een verzoek om beperking van de verwerking van Uw persoonsgegevens; een bezwaar tegen de verwerking van Uw gegevens; een verzoek tot overdracht van Uw gegevens; een klacht als U van mening bent dat we niet handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. U kan ook een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. 

U kunt Uw verzoeken richten aan Dhr. Joost ANTHONIS via Lierseweg 3, 2200 Herentals of info@advocaatanthonis.be.

Wij respecteren alle rechten met betrekking tot Uw persoonsgegevens waarop U volgens de toepasselijke wetgeving recht hebt.

Zit u nog met vragen of wenst u een afspraak te maken in ons advocatenkantoor in Herentals? 

Aarzel niet contact met ons op te nemen.

bottom of page